0451 - 577 70

GDPR

GDPR information till våra gäster

Vi på Tyringe Kurhotell vill att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vi värnar om din integritet och följer lagstiftningen som syftar på att skydda dig som privatperson.
Tyringe Kurhotell AB är personuppgiftsansvarig med hänsyn till våra tjänster.

1. Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

2. Beskrivning
GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår gäst skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

3. Definition personuppgift
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

4. Registrering av personuppgifter
När du registrerar dig hos oss via telefon, e-post, onlinebokning eller besök sparar vi dina kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera dina bokningar. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning enligt GDPR.
Du som gäst har alltid rätt att få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig.

5. Insamling av data vid bokning via en online travel agency (OTA)
När du bokar ett hotell via en bokningsförmedling online, så som booking.com eller hotels.com, lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.
När du bokar genom en resebyrå lämnar du själv dina personuppgifter till resebyrån och samtycker till att resebyrån behandlar dessa i sin verksamhet. 
Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa. 

6. Informationssäkerhet
Vi hanterar alltid data på ett tillförlitligt sätt och vi delar inte dina uppgifter vidare till tredje part.
Om vi får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder.

7. Registerutdrag
Om du har bokat en vistelse eller ett restaurangbesök har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i vårt bokningssystem.
Du som har gjort en bokning med oss har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig.
Mejla din begäran till info@tyringekurhotell.se.

8. Borttagning av information
Du som har haft eller nyligen gjort en bokning hos oss och väljer att inte ger oss ditt samtycke får gärna mejla oss för att meddela att vi ska ta bort dina uppgifter. Mejla din begäran till info@tyringekurhotell.se.